www.allesvoorjekantoor.nl
Home    /    Algemene voorwaarden    /    Disclaimer    /    Privacy Policy    /    Sitemap
Bel direct: 0172-494549
Partner van Quantore

Op 25 mei zal een nieuwe EU wet op het gebied van data protectie in werking treden. Deze wet heet GDPR (Generale Data Protection Regulation) of in het Nedwerlands: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

De AVG vervangt de huidige Nederlandse wet "bescherming persoonsgegevens" en is van toepassing op alle bedrijven die persoonlijke gegevens verzamelen van inwoners binnen de EU.

 

De AVG wetgeving geldt voor alle bedrijven, groot of klein, en heeft betrekking op persoonsgegevens in zowel elektronische als geprinte vorm, zoals papieren documenten of dossiers.

 

De AVG wetgeving verblicht organisaties om:

  1. Transparant te zijn over hoe data wordt verkregen en gebruikt
  2. verantwoording te dragen over hoe data wordt opgeslagen, verwerkt en gebruikt.
  3. alles te doen om persoonlijke gegevens te beschermen

Belangrijk in de AVG wetgeving is het vernieuwde recht op data vernietiging. Elk individu in de EU heeft het recht dat persoonlijke data over hem/haar verwijderd/vernietigd wordt, zonder onnodig uitstel.

 

Elk bedrijf wordt dus geacht om zowel organisatorische als technische maatregelen te nemen tegen misbruik van persoonlijke data. Dus ook bij het vernietigen van geprinte documenten moeten adequate maatregelen worden genomen zodat er geen mogelijkheid tot misbruik kan ontstaan. Bedrijven kunnen enorme boetes krijgen voor het laten slingeren van documenten met persoonsgegevens op papier of digitaal in laptops of geheugensticks.

 

Om geprinte documenten te vernietigen kunt u gebruik maken van een goede papiervernietiger. Die hebben we in heel veel uitvoeringen. Kijk op onze website, bel of kom naar onze showroom. Wij helpen u graag aan de juiste machine voor uw organisatie

 

 

Ons assortiment papiervernietigers